Հեղինակային անտիպ նյութեր

 

Մտքերն իմ կարող են և՛ լինել,  և՛ թվալ պարզունակ, մտքեր են և ոչ փիլիսոփայական տրակտատ կամ վարդապետություն: Այդպես կարծում եմ, մտածում, խորհում: Գուցե և ավելորդություն է խորհածս, չեմ վիճում: Մենակության թելադրանքով եմ գրում, և ոչինչ-ոչի՜նչ չակնկալելով, չհավակնելով, հոգու թեթևության համար, ազատվելու համար հետապնդող մտածմունքներից, «հետաքրքիր» կամ «արժեքավոր» թվացումներից, ազատվելու միով բանիվ «խելոքություն» թվացող կասկածամտությունից, հոգու թեթևության համար:

signature