Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Մատենագիտություն

Հեղինակային 

 1. Իսաբեկյան Է. – Ստեղծագործական վառ մտահղացումներով – թերթ, «Ավան», Ե., 01.01.1946
 2. Իսաբեկյան Է. – Վարպետի դիմանկարը – ամս., «Սովետական գրականություն», Ե., № 3, 1957
 3. Իսաբեկյան Է. – Դարձնել տրագեդիա – թերթ, «Բանվոր», Ե., հ.103, 26.05.1957
 4. Իսաբեկյան Է. – Հայ ժողովրդի մեծատաղանդ զավակը (Գ.Բաշինջաղյան) – թերթ, «Երևան», Ե., հ.58, 21.12.1957
 5. Իսաբեկյան Է. – Մեր պղնձե հեծյալը…Խոհեր Սասունցի Դավթի արձանի առջև – ամս., «Սովետական արվեստ», Ե., հ.3, 1960
 6. Իսաբեկյան Է. – Հայ կերպարվեստի հզոր կաղնին (Վ.Սուրենյանցի ծննդյան 100-ամյակի առթիվ) – թերթ, «Սովետական Հայաստան», Ե., 11.06.1960
 7. Իսաբեկյան Է. – Արվեստագետն արձակուրդ չունի – թերթ, «Ավանգարդ», Ե., 19.11.1963
 8. Իսաբեկյան Է. – Իսկ այգեպաններ միշտ կլինեն – թերթ, «Գրական թերթ», Ե., 1963
 9. Իսաբեկյան Է. – Ստեղծագործական վառ մտահղացումներով – թերթ, «Ավանգարդ», Ե., 01.01.1964
 10. Իսաբեկյան Է. – Պահպանենք մեր հարստությունները – թերթ, «Գրական թերթ», Ե., 03.04.1967
 11. Իսաբեկյան Է. – Պետական պատկերասրահի հոբելյանականը – թերթ, «Երեկոյան Երևան», Ե., 30.10.1967
 12. Իսաբեկյան Է. – Չխանգարել հողը հերկողներին – թերթ, «Սովետական Հայաստան», Ե., 11.05.1969
 13. Իսաբեկյան Է. – Ռումինական կերպարվեստը: Ակնարկ անցյալի և արդի նկարչության մասին – ամս., Գեղ.թատ. ին-տ «Գիտական աշխատությունների ժողովածու», Ե., 1970, էջ 289-298
 14. Իսաբեկյան Է. – Իմ հին ու նոր – թերթ, «Գրական թերթ», Ե., 16.01.1970
 15. Էդվարդ Իսաբեկյան ՎՆ – Պահպանենք մեր հարստությունը – թերթ, «Գրական թերթ», Ե., 03.04.1970
 16. Իսաբեկյան Է. – Մեր անզուգական Սարյանը – թերթ, «Հայրենիքի ձայն», Ե., 10.05.1972
 17. Իսաբեկյան Է. – Պիկասոյի և Սարյանի մի «պաշտպանության» առթիվ – թերթ, «Գրական թերթ», Ե., 01.03.1974
 18. Իսաբեկյան Է. – Այդքան ջերմ, հայրական – թերթ, «Գրական թերթ», Ե., հ.46, 30.10.1975
 19. Իսաբեկյան Է. – Բրոնզաձույլ հեծյալների ասպետը – թերթ, «Երեկոյան Երևան», Ե., 15.01.1976
 20. Իսաբեկյան Է. – Ճանապարհը շարունակվում է – թերթ, «Հայրենիքի ձայն», Ե., հ.1, 01.01.1977
 21. Իսաբեկյան Է.- Անավարտ դիմանկար (Դ.Դեմիրճյանի ծննդյան 100-ամյակի առթիվ) – թերթ, «Գրական թերթ», Ե., 18.05.1977
 22. Իսաբեկյան Է. – Մեր թանգարանային հարստությունները – թերթ, «Հայրենիքի ձայն», Ե., 10.06.1977
 23. Իսաբեկյան Է. – Հավասարության սկզբունքով – թերթ, «Հայրենիքի ձայն», Ե., հ.43, 25.10.1978
 24. Իսաբեկյան Է. – Տարին անցնում է, հիշողությունները շարունակվում են – թերթ, «Գրական թերթ», Ե., հ.1, 01.01.1979
 25. Իսաբեկյան Է. – Հրաժեշտի խոսք – թերթ, «Երեկոյան Երևան», Ե., 26.01.1979
 26. Իսաբեկյան Է. – Իսկ այգեպաններ միշտ կլինեն – թերթ, «Գրական թերթ», Ե., 06.07.1979
 27. Էդուարդ Իսաբեկյան – Նոր տարի — թերթ, «Գրական թերթ», Ե., 01.01.1983
 28. Իսաբեկյան Է. – Ամենաազգայինը (Հ.Կոջոյանի ծննդյան 100-ամյակի առթիվ) – թերթ, «Գրական թերթ», Ե., 23.12.1983
 29. Իսաբեկյան Է. – Ուշացած խոսք – թերթ, «Գրական թերթ», Ե., 22.03.1985
 30. Իսաբեկյան Է. – Նրան տեսել են Ռուստավելու փողոցում – ամս., «Սովետական արվեստ», Ե., հ.6, 1987
 31. Էդվարդ Իսաբեկյան – Զարմանալի անդեմ ու անանցյալ – ամս., «Գարուն», հ.8, 1987
 32. Իսաբեկյան Է. – Իգդիր.ամսագր. տարբերակ (գիշերային երկխոսություններ) – ամս., «Սովետական գրականություն», Ե., հ.11, էջ 3-44, 1988
 33. Իսաբեկյան Է. — Լևոն Թոքմաջյան (ալբոմ) — Ե., 1989
 34. Իսաբեկյան Է. – Աշտարակի ֆենոմենը.Գևորգ Ոսկանյան – ամս., «Արվեստ», Ե., հ.6, 1990
 35. Էդուարդ Իսաբեկյան — «Գոգո Ոսկանյան», 1990 թվական, Երևան (Հայաստանի հրատարակչությունների, պոլիգրաֆիայի և գրքի առևտրի գործեր պետական կոմիտեի N 1 տպարան)
 36. Իսաբեկյան Է. – Իգդիր – Ե., «Արևիկ», 1994
 37. Իսաբեկյան Է. — Անհանգիստ ու որոնող, իր գործին նվիրյալ Վանիկ Սանթրյանը (Խոսք ծննդյան 60-ամյակի առթիվ) — թերթ, «Հայաստանի Հանրապետություն», Ե., 06.03.1995
 38. Իսաբեկյան Է. – Դառնանք օրենքների գերակայության երկիր- թերթ, «Հայաստանի Հանրպետություն», Ե., 13.06.1995
 39. Իսաբեկյան Է. – Շնորհավոր Ամանոր և Սուրբ Ծնունդ – թերթ, «Հայոց աշխարհ», Ե., 30.12.1997
 40. Իսաբեկյան Է. – Եկեք տե՛ր կանգնենք -թերթ, «Գրական թերթ», Ե., հ.11, 15-31.10.1998
 41. Իսաբեկյան Է. – Միայն հարգանքով և պատկառանքով – թերթ, «Գրական թերթ», Ե., հ.12, 1-15.11.1998
 42. Իսաբեկյան Է.- Տա Աստված, որ այդպես լինի…- թերթ, «Հայաստան», Ե., 26.11.1998
 43. Իսաբեկյան Է. – Հիշողության մշուշի միջից (Կորյուն Սիմոնյանի մասին) – թերթ, «Գրական թերթ», Ե., 16-30.06.1998
 44. Իսաբեկյան Է. – Սերո Խանզադյան.մահախոսական – թերթ, «Գրական թերթ», Ե., 1-15.07.1998
 45. Իսաբեկյան Է. – Զարմանահրաշ վարպետը. Հակոբ Կոջոյան – թերթ, «Գրական թերթ», Ե., 16-31.08.1998
 46. Իսաբեկյան Է. – «Որպես խորհուրդ մեր նաիրական ոգու…» – թերթ, «Գրական թերթ», Ե., 01-15.06.1999
 47. Իսաբեկյան Է. – Գոտի – թերթ, «Ազգ», Ե., 13.02.2000
 48. Իսաբեկյան Է. — Հին ու նոր նահապետներ (հարցազրույց) — Սուքիասյան Ս., Արամ Իսաբեկյանի գույները, «Նաիրի», Ե., 2001, էջ 89
 49. Իսաբեկյան Է. – Երվանդ Քոչար. փորձ դիմանկարի – թերթ, «Գրական թերթ», Ե., 31.12.2000
 50. Իսաբեկյան Է. – Ալեքսանդր Բաժբեուկ-Մելիքյան – «Նորք» հանդես, Ե., հ.2, 2002
 51. Իսաբեկյան Է. – Բարձր ու համամարդկային գաղափարներ – թերթ, «Կալանավայրեր», Ե., 6-13.06.2002
 52. Իսաբեկյան Է.- Թշնամի-թերթ, «Ազգ», Ե., 27.07.2002
 53. Իսաբեկյան Է. – Թերթ հրատարակելը սխրանք է – ամս., «Կերպարվեստ», Ե., հ.1, 2003
 54. Իսաբեկյան Է. – Հարգարժան պետական այրերին – ամս, «Հայկական ժամանակ», Ե., 127, 18.06.2003
 55. Իսաբեկյան Է. – Չարենց և Բաշբեուկ – թերթ, «Գրական թերթ», Ե.,
 56. Իսաբեկյան Է. – Իգդիր, վեպ, 240 էջ, նկ – «Զանգակ -97» հրատ., Ե., 2009

Նկարազարդումներ

 1. Իսաբեկյան Է. – Դ.Դեմիրճյան «Վարդանանք», նկարազարդում – Ե., «ՀայՊետՀրատ», 1951
 2. Իսաբեկյան Է. — Հ.Թումանյան «Թմկաբերդի առումը», նկարազարդում – Ե., «ՀայՊետՀրատ», 1958
 3. Իսաբեկյան Է. – Ս.Խանզադյան «Մխիթար Սպարապետ», նկարազարդում – Ե., «ՀայՊետՀրատ», 1963
 4. Իսաբեկյան Է. – Դ.Դեմիրճյան «Վարդանանք», նկարազարդում – Ե., «Լույս», 1987
 5. Իսաբեկյան Է. – Հ.Թումանյան «Սասունցի Դավիթ», նկարազարդում – Ե., «Արևիկ» 1994
 6. Իսաբեկյան Է. – Մետաքսե «Շամիրամ», նկարազարդում — Ե., «Նաիրի», 1995

Տեղեկատուներ, գրքեր, ալբոմներ, կատալոգներ 

 1. Սարգսյան Ա. – Հայաստանի կերպարվեստի ցուցահանդեսի կատալոգ – Ե., 1945
 2. Ցուցահանդեսի կատալոգ – Էդվարդ Իսաբեկյան (Առաջաբանը՝ Ռ.Դրամբյանի). հայ., ռուս., – Ե., 1947
 3. Ավետիսյան Ս. – Հայ նկարիչներ ու քանդակագործներ – Կահիրե, 1959, էջ 208
 4. Սարգսյան Մ. – Սովետական Հայաստանի գրաֆիկան – Ե., 1961, էջ 113, 151, 152
 5. Ցուցահանդեսի կատալոգ – Էդվարդ Իսաբեկյան (Առաջաբանը՝ Ե.Կուրդոյանի). հայ., ռուս., – Ե., 1965
 6. Էդվարդ Իսաբեկյան.կատալոգ – Ե., 1966
 7. Հայ ժողովրդի պատմություն – հ.8, Ե., 1970, էջ 203, 469, 471
 8. Հայկական ՍՍՀ կերպարվեստ: Ալբոմ (կազմող ու ներածականի հեղինակ Վ.Հարությունյան) – Լենինգրադ, «Ավրորա» հրատ., (հայ, ռուս., անգլ.), 1972, էջ 15, 16, նկ. 51, 65
 9. Գրքույկ – Էդվարդ Իսաբեկյան.Վարդանանք (Գրքի նկարազարդումներ). 9 էջ, նկ, հայ., ռուս., – Ե., 1974
 10. Ալբոմ – Էդվարդ Իսաբեկյան,Դ.Դեմիրճյանի Վարդանանք պատմավեպի նկարազարդումները (Առաջաբանը՝ Վ.Վարդանյանի). հայ., ռուս., – Ե., 1976
 11. Դզնունի Դ. – Հայ կերպարվեստագետներ (համառոտ բառարան) – Ե., «Լույս» հրատ, 1977, էջ 193
 12. Հայկական սովետական հանրագիտարան – Ե., էջ 389, հ.4, 1978
 13. Ստեփանյան Գ. -Կենսագրական բառարան (Հայ մշակույթի գործիչներ) – Ե., «Հայաստան» հրատ, հ. Բ, էջ 13, 1981
 14. Ղազարյան Մ. – Սովետահայ կերպարվեստի հիշարժան տարեթվերը – Ե., 1982
 15. Ցուցահանդեսի կատալոգ – Էդվարդ Իսաբեկյան (Առաջաբանը՝ Ս.Խանզադյանի). հայ., ռուս., – Ե., 1984
 16. Ալբոմ – Էդուարդ Իսաբեկյան (Առաջաբանը՝ Պ.Հայթայանի). հայ., ռուս., անգլ., 87 էջ, նկ – Ե., 1985
 17. Միքայելյան Մ. – Երևելի հայ նկարիչ Է.Իսաբեկյանի խառնաշփոթ կյանքի ժպիտներից – «Գրքերի աշխարհ», Ե., 10.02.1991
 18. Ուղեցույց – Հայաստանի ազգային պատկերասրահ. Հայ., eng., fr. – Ե., 1992, էջ 138, 145
 19. Հայկական համառոտ հանրագիտարան – հ.2, Եր., էջ 370-371, 1995
 20. Սահակյան Ա. – Էդուարդ Իսաբեկյանին.բուկլետ – Ե., 22.11.2000
 21. Այվազյան Ս. – Սուրմալու – Ե., 2000
 22. Միքայելյան Մ. –Գույն. Նշան. Գիր. Էսսեներ, մտորումներ – Ե., 2002, էջ 138 (նկ.), 163
 23. Իսաբեկյան Մ.Ա.-«Վարդանանց» դրվագներին նվիրված՝ ժողովրդական նկարիչ Է.Իսաբեկյանի գրաֆիկական թերթերը- «Կանթեղ», գիտական հոդվածների ժողովածու, հ.2, 2003, էջ 176-182
 24. Իսաբեկյան Մ.Ա.-Կանացի կերպարները Է.Իսաբեկյանի ստեղծագործության մեջ-«Լրաբեր Հայաստանի ԳԱԱ հասարակական գիտությունների», հ.2, 2003, էջ 71-78
 25. Իսաբեկյան Մ. – Էդուարդ Իսաբեկյանի գեղանկարչության ժանրային և ձևա-ոճական առանձնահատկությունները (Ատենախոսություն) – Ե., 2003
 26. Ալբոմ -Էդվարդ Իսաբեկյան (Առաջաբանը՝ Մ.Միքայելյանի). հայ., ռուս., անգլ., 264 էջ, նկ – Ե., 2004
 27. Իսաբեկյան Մ. – Էդվարդ Իսաբեկյանի գեղանկարչության ձևաոճական առանձնահատկությունները, – «Տարեգիրք», Գիտական աշխատությունների ժողովածու (ԵԳՊԱ), Ե., 2004
 28. Ով ով է. Հայեր (Կենսագրական հանրագիտարան) – հ.1, Ե., 2005, էջ 462
 29. Սանթրյան Վ. – Անդրանիկ Մարգարյան.«Ինձ բացակա չդնեք» – Ե., 2008, էջ 16, 91
 30. Ալբոմ – Հայաստանի ազգային պատկերասրահ – Ե., 2008, էջ 4, 10, 15, 99 (նկ.)
 31. Աղասյան Ա., Հակոբյան Հ., Հասրաթյան Մ., Ղազարյան Վ. – Հայ արվեստի պատմություն – Ե., 2009, էջ 370, 371, 384, 387, 388, 397, 434, 435, 449, 450, 464, նկ.370, 384, 388, 436
 32. Աղասյան Ա. – Հայ կերպարվեստի զարգացման ուղիները 19-20-րդ դարերում – Ե., 2009, էջ 105, 119, 152, 154, 166, 168, 180
 33. Երևանի Գեղարվեստի պետական ակադեմիա – 65. հայ., անգլ., – Ե., 2010, էջ 5, 10, 11
 34. Ալբոմ – Հայաստանի կերպարվեստը. հայ., ռուս., – Մ., 2012, էջ 60 (նկ.)
 35. Էդուարդ Իսաբեկյան 100 (Կազմող՝ Քնարիկ Ավետիսյան) հայ., անգլ.,  -Ե., 2014
 36. Թերլեմեզյանցիներ.Հուշագիրք-ալբոմ: Նվիրվում է Փ.Թերլեմեզյանի 150-ամյակին, հայ., ռուս., էջ 9, 12, 43 -Ե. 2014
 37. Սոցիալիստական ռեալիզմը և խորհրդահայ կերպարվեստը. Գեղանկար. Գրաֆիկա. Քանդակ. հայ., անգլ., – Ե., 2014, էջ 30, 32, 33, 420, նկ. էջ 172-176, 317
 38. Պատկերագիրք – Հայկական հուշարձանները կերպարվեստում. հայ., անգլ., – Ե, 2014, էջ 9, 169 (նկ.), 205 (նկ.)
 39. Ղազարյան Վ. – Էդուարդ Իսաբեկյանը քննադատության հայելում – Գեղարվեստի Ակադեմիայի տարեգիրք, Ե., 2-3/2014-2015
 40. Միրզախանյան Ռ. – Իմպրեսիոնիզմ.նկարիչ հայեր (մեկենասությամբ` Հրաչյա Պողոսյան)– Ե., 2016, էջ 19, 20, նկ.232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240

 Մամուլ 

 1. Հայ նկարիչների ստեղծագործությունները – թերթ, «Սովետական Հայաստան», Ե., հ.204, 10.1944
 2. Դրամբյան Ռ. — Սովետական Հայաստանի նկարիչների ցուցահանդեսը — թերթ, «Սովետական Հայստան», Ե., հ.136,07.1945
 3. Դիսպուտ հոբելյանական ցուցահանդեսի առթիվ — թերթ, «Սովետական Հայաստան», Ե., հ.79, 03.04.1946
 4. Հարությունյան Վ. — Հայաստանի կերպարվեստագետների գարնանային ցուցահանդեսը -թերթ, «Սովետական Հայաստան», Ե., 17.07.1946
 5. Կուրդոյան Ե. — Կերպարվեստի հարցերը — ամս., «Սովետական գրականություն և արվեստ», Ե., հ.8, 1946
 6. Սարգսյան Է. — Նկարի կուլտուրայի առաջընթացը վերջին շրջանում — թերթ, «Գրական թերթ», Ե., 17.06.1947
 7. Ստեփանյան Ս. — Է.Իսաբեկյանի անհատական ցուցահանդեսը — ամս., «Սովետական գրականություն և արվեստ», Ե., հ.10, 1947
 8. Կուրդոյան Ե. (Ստեփանյան Ս?).- Խորհրդային կերպարվեստը սոց.հեղափոխության 30-ամյակին-ամս., «Սովետական գրականություն և արվեստ», Ե., հ. 11, 1947
 9. Հարությունյան Վ. — Սովետահայ կերպարվեստի առաջընթացի համար – թերթ, «Սովետական Հայաստան», Ե., հ.126, 29.05.1948
 10. Սովետական Հայաստանի կերպարվեստի զարգացման համար — թերթ, «Սովետական Հայաստան», Ե., 06.01.1949
 11. Օվչիննիկով Մ. — Երիտասարդ վարպետների աճման մասին — ամս., «Սովետական գրականություն և արվեստ», Ե., հ.10, 1949
 12. Ցուցահանդես նվիրված ընկեր Ստալինի 70-ամյակին — թերթ, «Սովետական Հայաստան», Ե., հ.302, 24.12.1949
 13. Հարությունյան Վ. — Սովետահայ կերպարվեստի վերելքի ճանապարհին — թերթ, «Սովետական Հայաստան», Ե., հ. 12, 14.01.1950
 14. Հարությունյան Վ. — Ստալինյան բարեկամության ամրապնդման նշանաբանով — թերթ, «Սովետական Հայաստան», Ե., հ.177, 23.07.1950
 15. Նկարիչ Եդուարդ Իսաբեկեանի արուեստը — «Արաքս», 07.07.1951
 16. «Արարատյան դաշտ» պաննոն — թերթ, «Գրական թերթ», Ե., հ.23, 26.06.1954
 17. Ստեփանյան Ն. — Սովետական կերպարվեստի հետագա զարգացման համար — թերթ, «Սովետական Հայաստան», Ե., հ.10, 13.01.1955
 18. Հովհաննիսյան Ռ. — Դիտողություններ 1954թ. ռեսպուբլիկական գեղարվեստական ցուցահանդեսի առթիվ — թերթ, «Գրական թերթ», Ե., հ. 6, 17.02.1955
 19. Թերզիբաշյան Վ. – Աբովյանի անավարտ դրաման – ամս., «Սովետական արվեստ», Ե., հ.5, 1955, էջ 16
 20. Ստեփանեան — Նկարիչ Եդուարդ Իսաբեկեանի արուեստը — «Արաքս» անկախ հայաթերթ, 13.08.1955
 21. 1905թ. ռեվոլյուցիային նվիրված կերպարվեստի նոր գործեր — ամս., «Սովետական արվեստ», 1955
 22. Պարսամյան Ռ. — Նոր բազմախոտումնալից ուժեր — թերթ, «Սովետական Հայաստան», Ե., 29.04.1956
 23. Հայկական ՍՍՌ կերպարվեստի ցուցահանդեսը — թերթ, «Սովետական Հայաստան», Ե., հ.0134, 09.06.1956
 24. Ղազարյան Մ. — Ցուցահանդեսի սրահներում — թերթ, «Սովետական Հայաստան», Ե., հ.014, 15.07.1956
 25. Երնջակյան Ալ. — Մեր կերպարվեստագետների արվեստանոցում — թերթ, «Սովետական Հայաստան», Ե., հ.231, 04.10.1956
 26. Սովետական կերպարվեստների համամիութենական առաջին համագումարի առթիվ խոհեր — թերթ, «Սովետական Հայաստան», Ե., 28.02.1957
 27. Դրամբյան Ռ. — Հայաստանի նկարիչները մեծ հոկտեմբերի 40-ամյակի նախօրերին -ամս., «Սովետական արվեստ», Ե., հ.5, 1957
 28. Քորպու Ք. — Տեսակցություն ՍՍՌՄ վաստակավոր արտիստ Էդ.Իսաբեկյանի հետ — թերթ, «Արաքս», 19.08.1955
 29. Հովհաննիսյան Ռ. — Սովետահայ նկարիչների հոբելյանական ցուցահանդեսը -թերթ, «Երևան», Ե., հ. 38, 24.11.1957
 30. Մաթևոսյան Վ. — Ստեղծագործական հաշվետվություն — թերթ, «Սովետական Հայաստան», Ե., հ. 284, 04.12.1957
 31. Հովհաննիսյան Ռ. — Սոցիալիստական ռեալիզմի ուղիով — թերթ, «Գրական թերթ», Ե., հ. 48, 26.12.1957
 32. Չեգոդաև Ա. — Նորից հայ կերպարվեստի հետ — ամս., «Սովետական արվեստ», Ե., հ.2, 1958
 33. Գասպարյան Ա. — Հոբելյանական դիտում — թերթ, «Երևան», Ե., 14.02.1958
 34. Մարտիկյան Ե. — Կերպարվեստի հոբելյանական ցուցահանդեսը — ամս., «Սովետական արվեստ», Ե., հ.2, 1958
 35. Խաչիկյան Վ. — Գրաֆիկան մասսաների արվեստն է — ամս., «Սովետական արվեստ», Ե., հ.4, 1958
 36. Ստեփանյան Ս. — Տեսնել վերելքի ուղին — ամս., «Սովետական արվեստ», Ե., հ.4, 1958
 37. Հարությունյան Վ. -Հաշվեկռի՞վ, թե հաշվեհարդար- ամս., «Սովետական արվեստ», Ե., հ.4, 1958
 38. Պարսամյան Ռ. — Վարպետության շեմին — ամս., «Սովետական արվեստ», Ե., հ.5, 1958
 39. Եսայան Խ. — Շփոթի և միտումնավորության դեմ — ամս., «Սովետական արվեստ», Ե., հ.6, 1958
 40. Սարկիսյան Ա. — Մեծ ցուցահանդեսի ճարտասաց բաժինը — թերթ, «Երևան», Ե., 29.06.1958
 41. Փափազյան Վ. — Հայ գեղանկարի վարպետների մոտ — թերթ, «Նոր կյանք», Բուխարեստ, 13.10.1958
 42. Հիշարժան օրեր: Սովետահայ նկարիչները Ռումինիայում — ամս., «Սովետական արվեստ», Ե., հ.3, 1959, էջ 46
 43. Սեդրակյան Է. — Դիմանկարի ցուցահանդեսում — ամս., «Սովետական արվեստ», Ե., հ.3, 1959, էջ 19
 44. Խանջյան Գ. — Գիրքը և նկարիչը — ամս., «Սովետական արվեստ», Ե., հ.8, 1959, էջ 8
 45. Սանոյան Ռ. — Նկարիչների արվեստանոցներում — թերթ, «Լրաբեր», Նյու-Յորկ, 18.08.1960
 46. Իգիթխանյան Հ. — Էդ.Իսաբեկյանի արվեստանոցում — թերթ, «Գրական թերթ», Ե., 14.10.1960
 47. Կոլպինսկիյ Յու. — Հայ նկարիչների ներդնումը — ամս., «Սովետական արվեստ», Ե., հ.11, 1960
 48. Խաչատրյան Հ., Բեքերչյան Գ. — Սովետական Հայաստանի հիասքանչ պոեմը — թերթ, «Ավանգարդ», Ե., 31.12.1960
 49. Հովհաննիսյան Ռ. — Հոբելյանական ցուցահանդեսում — թերթ, «Գրական թերթ», Ե., 03.02.1961
 50. Իգիթյան Հ. — Բարձր վերելք — ամս., «Սովետական արվեստ», Ե., հ.2, 1961
 51. Աշխատանքի մարդիկ կերպարվեստի գործերում — թերթ, «Սովետական Հայաստան», Ե., 18.10.1961
 52. Ղազարյան Մ. — Լավն էր նկարչի շաբաթը — թերթ, «Գրական թերթ», Ե., 28.04.1962
 53. Բալամանյան Հ. — Սովետական Հայ նկարիչների ստեղծագործությունների ցուցահանդես Ախալցխեում — թերթ, «Կարմիր դրոշ», Ե., 25.07.1962
 54. Ռուբենյան Ռ. — Հաշիվ են տալիս ժողովրդին ու իրենց — թերթ, «Սովետական Հայաստան», Ե., 18.11.1962
 55. Սահմանապահները լսում են սովետահայ գրողներին — թերթ, «Գրական թերթ», Ե., 11.01.1963
 56.  Արվեստի բարձր գաղափարայնության և ժողովրդայնության համար: Կերպարվեստի պետական ցուցահանդես — ամս., «Սովետական արվեստ», Ե., հ.2, 1963, էջ 6
 57. Դավթյան Վ. — Ժողովրդական կյանքի ակունքներից — թերթ, «Գրական թերթ», Ե., 07.06.1963
 58. Շնորհավորանք ժողովրդական կոչման — ամս., «Սովետական արվեստ», Ե., հ.7, 1963
 59. Պարսամյան Ռ. — Էդվարդ Իսաբեկյան — ամս, «Սովետական Հայաստան», Ե., հ. 5, 1964
 60. Քոլոզյան Բ. — Արվեստն ու ազգային յուրահատկությունը — թերթ, «Կոմունիստ», Ե., 18.06.1964
 61. Հայաստանի Պետական Պատկերասրահ — ամս., «Նոր Գեղի», Բեյրութ, 1964
 62. Հարությունյան Վ. — Կերպարվեստի աշնանային (Հայաստանի նկարիչների աշխատանքների ցուցահանդեսում) — թերթ, «Կոմունիստ», Ե., 01.01.1965
 63. Հովհաննիսյան Ռ. — Էդ. Իսաբեկյանի կտավները — ամս., «Սովետական Հայաստան», Ե., հ.2, 1965
 64. Հայտագ. Էդվարդ Իսաբեկյանի ստեղծագործությունը — թերթ, «Կոմունիստ», Ե., 01.07.1965
 65. ՀՀԳ — Էդվարդ Իսաբեկյանի արվեստը — թերթ, «Երեկոյան Երևան», Ե., 01.07.1965
 66. Վարդանյան Ա. — Էդվարդ Իսաբեկյանի ցուցահանդեսը — թերթ, «Գրական թերթ», Ե., 02.07.1965
 67. ՀՀԳ — Էդվարդ Իսաբեկյանի արվեստը — թերթ, «Բանվոր», Ե., 03.07.1965
 68. Դավթյան Վ. — Հայրենասիրական ոգեշունչ արվեստ — թերթ, «Սովետական Հայաստան», Ե., 23.07.1965
 69. Հայտագ. — Բեղմնավոր աշխատանքի վկաները — թերթ, «Երեկոյան Երևան», Ե., 19.07.1965
 70. Բեղմնավոր 50-ամյակ — թերթ, «Գրական թերթ», Ե., 23.07.1965
 71. Վարդանյան Վ. — Հուզաթաթավ վրձնով — թերթ,«Ավանգարդ», Ե., 08.07.1965
 72. Վարդանյան Աիդա — Հայրենաշունչ արվեստ — թերթ, «Հայրենիքի ձայն», Ե., 08.08.1965
 73. Հովհաննիսյան Ռ. — Էդվարդ Իսաբեկյանի կտավները — ամս., «Սովետական արվեստ», Ե., հ.8, 1965
 74. Այվազյան Մ. — Էդ. Իսաբեկյանի ստեղծագործությունների ցուցահանդես — ամս., «Սովետական Հայաստան», Ե., հ.9, 1965
 75. Այվազյան Մ. — Է.Իսաբեկյանի ստեղծագործությունների ցուցահանդեսը — ամս., «Սովետական Հայաստան», Ե., հ. 9, 1965
 76. Ասլանյան Ա. — Հայ նկարիչներ Բուլղարիայում — թերթ, «Երևան», Սոֆիա, 10.12.1965
 77. Իսաբեկյանի ցուցահանդեսը Թիֆլիսում — թերթ, «Հայրենիքի ձայն», Ե., 13.03.1966
 78. Սեյրանյան Բ. — Նկարիչն ու կյանքը — «Սովետ.Վրաստան», Թբիլիսի, 19.04.1966
 79. Նկարչի ստեղծագործական հաշվետվությունը — թերթ, «Սովետական Հայաստան», Ե., 21.04.1966
 80. Փոցխիշվիլի Մ. — Գույների երգը — թերթ, «Գրական թերթ», Ե., 06.05.1966
 81. Շահբազյան Ֆ. — Իսաբեկյանի ցուցահանդեսը Թբիլիսիում — թերթ, «Երեկոյան Երևան», Ե., 06.05.1966
 82. Էդվարդ Իսաբեկյանի ցուցահանդեսը Թբիլիսիում — թերթ, «Հայրենիքի ձայն», Ե., 15.05.1966
 83. Իսաբեկյանի ցուցահանդեսը Թբիլիսիում — ամս., «Սովետական Հայաստան», Ե., հ.6, 1966
 84. Հարությունյան Վ. — Արդիական և հայերեն (ներկայացված են պետական մրցանակի) — թերթ, «Գրական թերթ», Ե., 18.08.1967
 85. Հակոբյան Հ. — Հյուր էին ժողովրդական նկարիչն ու գրողները — թերթ, «Երեկոյան Երևան», Ե., 16.03.1968
 86. Արմենպրես — Ստեղծագործական աչքի ընկնող նվաճումների համար — թերթ, «Սովետական Հայաստան», Ե., 26.03.1968
 87. Հովհաննիսյան Ռ. — Էդվարդ Իսաբեկյանի կտավները — ամս., «Սովետական արվեստ», Ե., հ.8, 1969
 88. ՀՀԳ — Ժողովրդական նկարիչը — թերթ, «Երեկոյան Երևան», Ե., 09.09.1970
 89. Խանջյան Գ. — Վերհիշելով անցած ուղին — ամս, «Սովետական արվեստ», Ե., հ.3,1971
 90. Ավագյան Խ. — Նկարչի հետ արվեստանոցում — ամս., «Սովետական արվեստ», Ե., հ.7, 1973
 91. Խաչատրյան Շ. — Մի հարցազրույցի առթիվ — թերթ, «Գրական թերթ», Ե., 02.11.1973
 92. Վարդանյան Ա. — Էդվարդ Իսաբեկյան – ամս., «Սովետական Հայաստան», հ.1, 1975
 93. Զուրաբով Բ. — Ստեղծվել են պատերազմի թոհուբոհում — թերթ, «Երեկոյան Երևան», Ե., 08.05.1976
 94. «Վարդանանքով»-ով ներշնչված — թերթ, «Երեկոյան Երևան», Ե., 10.03.1977
 95. Այվազյան Մ. — Ռոմանտիկ, հերոսական — թերթ, «Երեկոյան Երևան», Ե., 27.05.1977
 96. Խրոնիկա — թերթ, «Գրական թերթ», Ե., 28.09.1979
 97. Հայթայան Պ. — Քաղաքացիական շնչով առլեցուն — թերթ, «Երեկոյան Երևան», Ե., հ.269, 22.11.1979
 98. Խանզադյան Ս. — Մեր կերպարվեստի վարպետը — ամս, «Սովետական Հայաստան», Ե., հ.11, 1981
 99. Պարսամյան Ռ. — Էդվարդ Իսաբեկյան — ամս, «Սովետական Հայաստան», Ե., հ.9, 1983
 100. Արմենպրես — Հայ նկարչի գործերը Մարոկոյում — թերթ, «Երեկոյան Երևան», Ե., 17.10.1983
 101. Արմենպրես — Հայ նկարչի գործերը Մարոկոյում — թերթ, «Հայրենիքի ձայն», Ե., 06.11.1983
 102. Սմբատյան Կ. — Էդվարդ Իսաբեկյան — թերթ, «Գրական թերթ», Ե., 24.08.1984
 103. Խանզադյան Ս. — Մեր կերպարվեստի վարպետը — ամս, «Սովետական Հայաստան», Ե., հ.11, 1984
 104. Կենսահաստատ արվեստ — թերթ, «Սովետական Հայաստան», Ե., 14.06.1985
 105. Արմենպրես — Կենսահաստատ արվեստ — թերթ, «Երեկոյան Երևան», Ե., 15.06.1985
 106. Արմենպրես — Կենսահաստատ արվեստ — թերթ, «Բանվոր», Ե., 14.07.1985
 107. Միքայելյան Մ. — Նկարչի վերլուծական տաղանդը — ամս., «Սովետական արվեստ», Ե., հ.7, 1985
 108. Հովհաննիսյան Հ. — Հայրենաշունչ արվեստ, Հարությունյան Վ. — Նկարչի ավանդը — թերթ, «Գրական թերթ», Ե., 05.07.1985
 109. Հարությունյան Վ. – Նկարչի արվեստը – թերթ, «Գրական թերթ», Ե., 05.07.1985
 110. Սանթրյան Վ. — Ազնվաբարո արվեստ, անմնացորդ նվիրում — թերթ, «Երեկոյան Երևան», Ե., 19.07.1985
 111. Սանթրյան Վ. — Ամենամեծ ուսուցիչը բնությունն է – թերթ, «Վերելք», Ե., 15.08.1985
 112. Սանթրյան Վ. — Ամենամեծ ուսուցիչը բնությունն է – թերթ, «Լենինյան դրոշով», Ե., 15.08.1985
 113. Սոսոյան Հ. — Հայրենաշունչ գույների երգը — թերթ, «Ավանգարդ», Ե., 16.08.1985
 114. Կուռցենս Ի. — Մարդասիրական ու լավատեսական դավանանքով — թերթ, «Հայրենիքի ձայն», Ե., 21.08.1985
 115. Մաթևոսյան Կ. — Էդվարդ Իսաբեկյան — թերթ, «Կոմունիզմի ուղիով», Ե., 31.08.1985
 116. Սարգսյան Ֆ. — Հայաստանի կոմկուսի Կենտկոմի և Հայկական ՍՍՀ Մինիստրների խորհրդի որոշումը (մրցանակների շնորհման մասին) — թերթ, «Սովետական Հայաստան», Ե., 29.11.1985
 117. Էդուարդ Իսաբեկյան — թերթ, «Եթերում է Երևանը», Ե., հ.12, 1985
 118. Ստեղծագործական աչքի ընկնող նվաճումների համար — թերթ, «Սովետական Հայաստան», Ե., 26.03.1986
 119. ՀՀԳ — Նկարչի ստեղծագործական հաշվետվությունը — թերթ, «Սովետական Հայաստան», Ե., 21.04.1988
 120. Արմենպրես — Հայ երախտավորների անուններով — թերթ, «Երեկոյան Երևան», Ստեփանակերտ, 07.06.1988
 121. Մախեան Վ. — Նկարիչ հայոց պատմության մեջ — թերթ, «Արարատ», 02.08.1988
 122. Սանթրյան Վ. — Է.Իսաբեկյանի անհատական ցուցահանդեսը Մոսկվայում — թերթ, «Երեկոյան Երևան», Ե., 26.09.1988
 123. Սանթրյան Վ. — Գույներ Հայաստանի, գույներ հողաբույր…- թերթ, «Ավանգարդ», Ե., 28.09.1988
 124. Արվեստագետի վաստակի գնահատականը — թերթ, «Երեկոյան Երևան», Ե., 04.10.1988
 125. Զօր.Անդրանիկի նկարներու ցուցահանդէս՝ Կլէնտէյլի մէջ — թերթ, «Ասպարէզ», 04.05.1990
 126. Շեկոյան Ա. – Իգդիր — թերթ, «Հայրենիքի ձայն», Ե., 16.08.1989
 127. Մանուչարյան Լ. (զրույց Էդ.Իսաբեկյանի արվեստանոցում) — Դա ենք մենք` հայի մեր տեսակը — թերթ, «Հայաստան», Ե., 15.07.1993
 128. Սանթրյան Վ. — Հանդիպումներ Հալեպում — թերթ, «Հայաստանի Հանրապետություն», Ե., 14.04.1994
 129. Սանթրյան Վ. — Է.Իսաբեկյան, հանդիպումներ Հալեպում — թերթ, «Երեկոյան Երևան», Ե., 22.04.1994
 130. Ղազինյան Ա. — Էդուրադ Իսաբեկյան «Կարոտախտը սովորական հոգեվիճակ է» — թերթ, «Ազգ», Ե., 03.11.1994
 131. Էդվարդ Իսաբեկյանի հոբելյանական ցուցահանդեսը — թերթ, «Հայաստանի Հանրապետություն»., Ե., 08.11.1994
 132. Վարդանյան Ռ. (զրույց) — Քաղաքները, ինչպես մարդիկ, մի օր ծնվում են, ապրում…- «Անդրադարձ», 08.11.1994
 133. Թորանյան Թ. — Անմար կարօտի տարեգիրը — ամս., «Գարուն», Ե., հ.1, 1995
 134. Թորանյան Թ. — «Իգդիր» անմար կարոտի տարեգիրը (գրախոսական) — թերթ, «Զարթոնք», Բ., 05-06.11.1995
 135. Թորանյան Թ. — Պրոֆեսսոր Էդուարդ Իսաբեկյան — թերթ, «Զարթոնք», Բ., 14.05.1996
 136. Մադոեան Ռ. — Հանդիպում ժող.նկարիչ Էդուարդ Իսաբեկյանի հետ — թերթ, «Նոր օր», 18.05.1996
 137. Հայթայան Պ. — Էդուարդ Իսաբեկյան — «Նոր օր», Լ.Ա., 17.08.1996
 138. Հաճեան Վ. -Հանդիպում հայրենի գեղանկարիչ Էդ.Իսաբեկյանի հետ — թերթ, «Ասպարեզ», 29.08.1996
 139. Շեկոյան Ա. — Ավետարան ըստ Իսաբեկյանի — թերթ, «Գրական թերթ», Ե., 22.04.1997
 140. Ղազարյան Ն. — Նկարչի երջանկությունը նկարելն է — թերթ, «Եթեր», Ե., 5,11.07.1999
 141. Գուլակյան Հ. — Հոգևոր անոմալիա` թագ առանց տիրոջ — թերթ, «Նորաթերթ», Ե., հ.54, 24.03.2000
 142. Մեսրոպյան Ս. (հարցազրույց) — Ուշիմ եղիր, զանգեր են ղողանջելու — թերթ, «Հայ զինվոր», Ե., 27.05.-03.06.2000
 143. Էդուարդ Իսաբեկյան 85.Մեծարման հանդիսություն Գրողների միության մեծ դահլիճում – Ե., 15.06.2000
 144. Գևորգյան Լ. (հարցազրույց) — Հիասթափվում են սխալ ապրող մարդիկ — «Հայացք Երևանից», Ե., հ.8, 15.08.2000
 145. Եդիգարյան Ա. (հարցազրույց)- Հիսունից գոնե հինգը գրող լինեն-«Ժամանակ», Ե.,06.10.2000
 146. Բադալյան Մ. (հարցազրույց) — Եկեք չխանգարենք, որ հայը լավ ապրի — թերթ, «Ազգ», Ե., 09.11.2000
 147. Ղազարյան Ն. – Դիմանկար — թերթ, «Եթեր», Ե., հ.46, 20-26.11.2000
 148. Գուլակյան Հ. (հարցազրույց) — Ինչ է լինելու սրա վերջը… — թերթ, «Եթեր», Ե., 25-31.12.2000
 149. Այվազյան Ս. –  Իսաբեկյան Էդուարդ Հմայակի — Ե., 2000
 150. Դանիելյան Ս. (հարցազրույց) – Էդուարդ Իսաբեկյան – թերթ, «Կանչ», Ե., 24.01.2001
 151. Եղիազարյան Վ. — Ազգը մեծ է իր մեծերով — թերթ, «Հայաստան», Ե., 07.09.2001
 152. Դեմիրճյան Ա. — Ծափողջյուններ պատվավոր քաղաքացուն — թերթ, «Հայաստանի Հանրապետություն», Ե., 08.09.2001
 153. Հայրապետյան Ս. — Դարաշրջանով սրբացած ստեղծագործական կյանք — թերթ, «Առավոտ», Ե., 15.09.2001
 154. Հայրապետյան Ս. — Կերպարը` կտավներից — թերթ, «Հայաստանի Հանրապետություն», Ե., 26.12.2001
 155. Միքայելյան Մ. — Խոհուն, սակայն խենթ և ազատ- ամս., «Հայ արվեստ», Ե., հ.1, էջ 6, 2003
 156. Իսաբեկյան Մ.Ա.- Բնանկարը Է.Իսաբեկյանի գեղանկարչության մեջ-«Գարուն», հ.7, 2003, էջ 92-96
 157. Գասպարյան Ա. – 90-ամյա մեր վարպետը – ամս., «Հայ արվեստ», հ.1, 2004
 158. Հայ գեղանկարչության նահապետ Էդ. Իսաբեկյանը բնակություն է հաստատել Աշտարակում — «Կանթեղն Արագածի», հ.1, 2004
 159. Եղիազարյան Վ. — Շռնդալից իմաստավորված կյանք — թերթ, «Հայաստան», Ե., հ.35, 29.10.2004
 160. Գալստյան Ս. – Մաեստրո Իսաբեկյանը (Էդ.Իսաբեկյանի 90-ամյակի առիթով) – թերթ, «Գրական թերթ», Ե., 05.11.2004
 161. Զրույց Է. Իսաբեկյանի հետ կյանքի, մարդկային ցավի ու հոգսի, արվեստի մասին -թերթ, «Ազգ», Ե., 05.11.2004
 162. Բադալյան Մ. — Հոբելյանական երեկո.պարգևներ Էդ. Իսաբեկյանին — թերթ, «Ազգ», Ե., 06.11.2004
 163. Սամվելյան Ա. (հարցազրույց) — Նկարիչներին քիչ են ծափահարում — թերթ, «Հայաստանի Հանրապետություն», Ե., 06.11.2004
 164. Սամվելյան Ա. (հարցազրույց) — Որ աչքերիս լույս իջնի, միայն պեյզաժ եմ նկարելու — թերթ, «Հայաստանի Հանրապետություն», Ե., 09.11.2004
 165. Աճեմյան Մ. — Արազի ափին — թերթ, «Եթեր», Ե., 18.11.2004
 166. Խմբագրական – «Պատասխան Հազկերտին» — ամս., «Խօսնակ», Պէյրութ, հ.1-2.2005, էջ
 167. Բադալյան Մ. — Զրոյց կեանքի, մարդկային ցաւ ու հոգսի եւ արուեստի մասին – ամս., «Խօսնակ», Պէյրութ, 02.03.2005, էջ 9
 168. Խաչատուրեան Եուրի – Իգդիր քաղաքի ասքը – ամս., «Խօսնակ», Պէյրութ, 02.03.2005
 169. Մանուկյան Ռ. — Գունաշխարհով լի անվերջանալի մի քարավան — թերթ, «TV-ալիք», Ե., 27.06-03.07.2005
 170. Գալոյան Ս. – Մարդ, որն անեծք չունի շուրթերին – թերթ, «Ազգ», Ե., 29.11.2005
 171. Աճեմյան Մ. — Ո՞ւր է, մահ, հաղթություն քո – թերթ, «Եթեր», Ե., 20.04.2006
 172. Բադալյան Մ. – Կարոտ – թերթ, «Ազգ», Ե., 21.04.2006
 173. Հակոբյան Գ. – Ինչու՞ են Իսաբեկյաններն ուշացնում ցուցահանդեսը – թերթ, «Առավոտ», Ե., 25.05.2006
 174. Լուսաբեր Գ. — Վայելելու ժամանակը — «Կրթություն», Ե., 08.11.2006
 175. Հարությունյան Հ. – 1947-1991 Հայաստանի պետական պատկերասրահ — «Հայ արվեստ» մշակութային հանդես, Ե., հ.15, 2006, էջ 17-18
 176. Էդուարդ Հմայակի Իսաբեկյան – «Գիտության Գլոբուս», Ե., էջ 103-104, հ.7, 2007
 177. Բադալյան Մ. — Գույնի մայրամուտը — թերթ, «Ազգ», Ե., 21.08.2007
 178. Վախճանվել է Էդ. Իսաբեկյանը – թերթ, «Հայաստանի Հանրապետություն», Ե., 21.08.2007
 179. Բաբայան Գ. — Արքայի պես ապրած մարդը – թերթ, «Ժամանակ», Ե., 22.08.2007
 180. Նազարյան Ծ. — Երազող մարդու հիշատակին – թերթ, «Հայաստանի Հանրապետություն», Ե., 22.08.2007
 181. Սանթրյան Վ. — Էդվարդ Իսաբեկյանը և Աշոտ Մելքոնյանը նկարում են միմյանց – թերթ, «Հայաստանի Հանրապետություն», Ե., 22.08.2007
 182. Հարգանքի տուրք Էդվարդ Իսաբեկյանին – թերթ, «Հայաստանի Հանրապետություն», Ե., 22.08.2007
 183. Ղազարյան Վ. — Հայոց մեծ ընդվզումի նկարիչը – թերթ, «Ազգ», Ե., 22.08.2007
 184. Արմենպրես — Վերջին հրաժեշտը տրվեց Էդվարդ Իսաբեկյանին — թերթ, «Հայաստանի Հանրապետություն», Ե., 23.08.2007
 185. Հայ կերպարվեստը ծանր կորուստ կրեց — թերթ, «Եթեր», Ե., 27.08-02.09.2007
 186. Ցոլակ Կանթեղ – Էդվարդ Իսաբեկյան – թերթ, «Կանչ», Ե., 14.09.2007
 187. Էդուարդ Իսաբեկյան — «Շողիկ» Հայ ավետարանչական միության մանկապատանեկան հանդես, Ե., հ.4, էջ 7-9, 2008
 188. Դավիթ Հովհաննես — Թե ինչպես Հրաչյա Հովհաննիսյանը քիչ էր մնում դառնար Հրաչյա Ամազոն – թերթ, «Առավոտ», Ե., 18.12.2009
 189. Ղազարյան Վ. — Էդվարդ Իսաբեկյան.Հայ մեծ քաղաքացի գեղանկարչի ծննդյան 95-ամյակի առթիվ — թերթ, «Ազգ», Ե., 19.12.2009
 190. Բադալյան Մ. — Հիշողության պատառիկներ — թերթ, «Ազգ», Ե., 19.12.2009
 191. Շեկոյան Ս. – Էդուարդ Իսաբեկյան – Ե., 2009
 192. Մխիթարյան Լ. – Նկարիչը, դիվանագետը, մարդը – թերթ, «Հայաստանի Հանրապետություն», Ե., 04.05.2013
 193. Աղասյան Ա. – Իգդիրը սրտում պահած արվեստագետը – թերթ, «Կրթություն», Ե., 05.11.2014
 194. Բադալյան Մ. – Հախուռն տարերքի, հերոսականության ու քնարականության միջև — թերթ, «Ազգ», Ե., 07.11.2014
 195. Էդուարդ Իսաբեկյան 100-ամյակ – թերթ, «Ազգ», Ե., 07.11.2014
 196. Սանթրյան Վ. – Մեր կերպարվեստի կաղնին – թերթ, «Հայաստանի Հանրապետություն», Ե., 08.11.2014
 197. Եղիազարյան Վ. – Էդուարդ Իսաբեկյան 100 (Դիմանկարի երկու փորձ) – երկամսյա հանդես, «Համայնապատկեր», Կալիֆորնիա, № 66, 2014, էջ 8-9
 198. Սեփեթճեան Ա. – Էդուարդ Իսաբէկեան արուեստագէտը — «Կամար», Բեյրութ, հ.23, էջ 71, 2015
 199. Հարությունյան Մ.Վ. – Հայրենական Մեծ պատերազմի թեման Էդուարդ Իսաբեկյանի ստեղծագործության մեջ – ամս., ՀՀԳԱԱ Լրաբեր հասարակական գիտությունների, հ. 2, 2015, էջ 42
 200. Էդուարդ Իսաբեկյան – երկշաբաթաթերթ, «Յոյս», Ե., 16.12.2015
 201. Էդուարդ Իսաբեկյան. «Արվեստը միշտ ձեր մեջ պիտի լինի» — թերթ, «Մանկավարժական համալսարան», Ե., 26.01.2017, էջ 6

Էլեկտրոնային աղբյուրներ 

 1. Նախագահը ցավակցական ուղերձ է հղել — «Panorama.am», 21.08.2007
 2. «Լուսահոգի Էդուարդ Իսաբեկյանի կյանքը համակ նվիրում եղավ հայ գեղանկարչական արվեստին» — «Panorama.am», 21.08.2007
 3. Օհանյան Զ. – Արվեստագետի սրտով անցնող ճաքը – թերթ, «panorama.am», Ե., 15.09.2007
 4. «Առնական է, քնքուշ, ռոմանտիկ և ռեալիստական»… Ժողովրդական նկարիչ Էդուարդ Իսաբեկյան — «panorama.am», 08.11.2013
 5. Թողարկվել են նոր հուշադրամներ – slaq.am, 27.04.2014
 6. Թողարկվել են նոր հուշադրամներ` նվիրված Էդուարդ Իսաբեկյանի 100 և Ոսկան Երևանցու 400-ամյակներին — «Panorama.am», 28.04.2014
 7. Փալանդուզյան Հ. — Պետական պատկերասրահն իր գործունեությամբ նմանվում էր տնօրենի կյանքին` մշակույթով հագեցած, նորույթներով առլեցուն.Էդուարդ Իսաբեկյան — magaxat.am, 04.10.2014
 8. Ավետիսյան Ք. — Էդուարդ Իսաբեկյանի 100-ամյակին նվիրված ցուցահանդես — «gallery.am», 15.10.2014
 9. Բացվելու է Էդուարդ Իսաբեկյանի ծննդյան 100-ամյակին նվիրված ցուցահանդես — «Panorama.am», 16.10.2014
 10. Կներկայացնի Էդուարդ Իսաբեկյանի ստեղծագործական ժառանգությունը — «NEWS.am», 04.11.2014
 11. Էդուարդ Իսաբեկյանի ստեղծագործական ժառանգությունը կներկայացվի հոբելյանական ցուցահանդեսում — «Panorama.am», 04.11.2014
 12. Ալեքսանյան Գ. — Շրջայց ՀԱ պատկերասրահում — «yafa.am», 17.12..2014
 13. Պռազյան Ա. – Էդուարդ Իսաբեկյանի արվեստը – «arvestagir.am», 11.03.2015
 14. Էդուարդ Իսաբեկյան — http://www.findarmenia.com/arm/culture/art/eduard-isabekyan (ամսաթիվը նշված չէ)
 15. Էդուարդ Իսաբեկյան — http://avproduction.am/?ln=am&page=person&id=119 (ամսաթիվը նշված չէ))
 16. https://hy.wikipedia.org/wiki/Էդուարդ_Իսաբեկյան
 17. https://hy.wikipedia.org/wiki/Ոտքդ_զգույշ_դիր_հողին_(կտավ)
 18. https://hy.wikipedia.org/wiki/Հեռացողը_(կտավ)
 19. https://hy.wikipedia.org/wiki/Վրացի_ծերուկը_(կտավ)
 20. https://hy.wikipedia.org/wiki/Տանյա_(կտավ)
 21. https://hy.wikipedia.org/wiki/Անդորր._Բնության_գրկում_(կտավ)
 22. https://hy.wikipedia.org/wiki/Մայրս_և_ես_(կտավ)
 23. https://hy.wikipedia.org/wiki/Հարսանյաց_երթ_Կողբից_Իգդիր
 24. https://hy.wikipedia.org/wiki/Իգդիրյան_նախաճաշ_(կտավ)
 25. https://hy.wikipedia.org/wiki/Բանջարանոցում_(կտավ)
 26. https://hy.wikipedia.org/wiki/Ձեր_կենացը_(կտավ)
 27. https://hy.wikipedia.org/wiki/Իգդիրի_երևելիները._Թաղում_Իգդիրում_(կտավ)
 28. https://hy.wikipedia.org/wiki/Վարդանանք_(նկարազարդումներ)
 29. https://hy.wikipedia.org/wiki/Գիշերային_Աշտարակ_(կտավ)
 30. https://hy.wikipedia.org/wiki/Գնչուհին_թութակով_(կտավ)
 31. https://hy.wikipedia.org/wiki/Առևանգումներ_(շարք,_կտավ)
 32. https://hy.wikipedia.org/wiki/Բնորդուհին_(Արվեստանոցում)
 33. https://hy.wikipedia.org/wiki/Պատասխան_Հազկերտին_(կտավ)
 34. https://hy.wikipedia.org/wiki/Նավզիկե_(կտավ)
 35. https://hy.wikipedia.org/wiki/Ակսել_Բակունց_(կտավ)
 36. https://hy.wikipedia.org/wiki/Դուրս_տաճարից_(կտավ)
 37. https://hy.wikipedia.org/wiki/Պատանի_Դավիթ_(կտավ)
 38. https://hy.wikipedia.org/wiki/Ավարայրի_ճակատամարտը_(կտավ)
 39. https://hy.wikipedia.org/wiki/Էդուարդ_Իսաբեկյան_ցուցասրահ
 40. https://hy.wikipedia.org/wiki/Չվերադարձան_(կտավ)
 41. https://hy.wikipedia.org/wiki/Մթնշաղ_(կտավ)
 42. https://hy.wikipedia.org/wiki/Ծովինար_(կտավ)
 43. https://hy.wikipedia.org/wiki/Աշտիշատի_ժողովը_(կտավ)
 44. https://hy.wikipedia.org/wiki/Աբովյանը_Արարատի_բարձունքներում
 45. https://hy.wikipedia.org/wiki/Ակադեմիկոս_Գամսախուրդիայի_դիմանկարը
 46. https://hy.wikipedia.org/wiki/Դավիթ_Բեկ_(կտավ)
 47. https://hy.wikipedia.org/wiki/Դերենիկ_Դեմիրճյանի_դիմանկարը
 48. https://hy.wikipedia.org/wiki/Ծերունու_առավոտը
 49. https://hy.wikipedia.org/wiki/Հաղպատի_գյուղացիների_ապստամբությունը
 50. https://hy.wikipedia.org/wiki/Անհանգիստ_ձիեր_(նկարաշար)
 51. https://hy.wikipedia.org/wiki/Արտավազդի_կործանումը_(կտավ)
 52. https://hy.wikipedia.org/wiki/Սայաթ-Նովա_(Իսաբեկյանի_կտավ)
 53. https://hy.wikipedia.org/wiki/Այդ_տղաները_(կտավ)
 54. https://hy.wikipedia.org/wiki/Բնանկար:_Մախինջաուրի
 55. https://hy.wikipedia.org/wiki/Հորովել_(կտավ)
 56. https://hy.wikipedia.org/wiki/Մոր_դիմանկար