Տեղեկատուներ, գրքեր, ալբոմներ, կատալոգներ

 1. Սարգսյան Ա. – Հայաստանի կերպարվեստի ցուցահանդեսի կատալոգ – Ե., 1945
 2. Ցուցահանդեսի կատալոգ – Էդվարդ Իսաբեկյան (Առաջաբանը՝ Ռ.Դրամբյանի). հայ., ռուս., – Ե., 1947
 3. Ավետիսյան Ս. – Հայ նկարիչներ ու քանդակագործներ – Կահիրե, 1959, էջ 208
 4. Սարգսյան Մ. – Սովետական Հայաստանի գրաֆիկան – Ե., 1961, էջ 113, 151, 152
 5. Ցուցահանդեսի կատալոգ – Էդվարդ Իսաբեկյան (Առաջաբանը՝ Ե.Կուրդոյանի). հայ., ռուս., – Ե., 1965
 6. Հայ ժողովրդի պատմություն – հ.8, Ե., 1970, էջ 203, 469, 471
 7. Հայկական ՍՍՀ կերպարվեստ: Ալբոմ (կազմող ու ներածականի հեղինակ Վ.Հարությունյան) – Լենինգրադ, «Ավրորա» հրատ., (հայ, ռուս., անգլ.), 1972, էջ 15, 16, նկ. 51, 65
 8. Գրքույկ – Էդվարդ Իսաբեկյան.Վարդանանք (Գրքի նկարազարդումներ). 9 էջ, նկ, հայ., ռուս., – Ե., 1974
 9. Էդուարդ Իսաբեկյան,Դ.Դեմիրճյանի «Վարդանանք» պատմավեպի նկարազարդումները (Առաջաբանը՝ Վ.Վարդանյանի). հայ., ռուս., – Ե., «Սովետական գրող», 1976
 10. Դզնունի Դ. – Հայ կերպարվեստագետներ (համառոտ բառարան) – Ե., «Լույս» հրատ, 1977, էջ 193
 11. Հայկական սովետական հանրագիտարան – Ե., էջ 389, հ.4, 1978
 12. Ստեփանյան Գ. -Կենսագրական բառարան (Հայ մշակույթի գործիչներ) – Ե., «Հայաստան» հրատ, հ. Բ, էջ 13, 1981
 13. Ղազարյան Մ. – Սովետահայ կերպարվեստի հիշարժան տարեթվերը – Ե., 1982
 14. Ցուցահանդեսի կատալոգ – Էդվարդ Իսաբեկյան (Առաջաբանը՝ Ս.Խանզադյանի). հայ., ռուս., – Ե., 1984
 15. Ալբոմ – Էդուարդ Իսաբեկյան (Առաջաբանը՝ Պ.Հայթայանի). հայ., ռուս., անգլ., 87 էջ, նկ – Ե., 1985
 16.  Հայաստանի ազգային պատկերասրահ. Հայ., eng., fr. – Ե., 1992, էջ 138, 145
 17. Հայկական համառոտ հանրագիտարան – հ.2, Եր., էջ 370-371, 1995
 18. Սահակյան Ա. – Էդուարդ Իսաբեկյանին.բուկլետ – Ե., 22.11.2000
 19. Ավագյան Ս. – Սուրմալու – Ե., 2000
 20. Միքայելյան Մ. –Գույն. Նշան. Գիր. Էսսեներ, մտորումներ – Ե., 2002, էջ 138 (նկ.), 163
 21. Իսաբեկյան Մ.Ա.-«Վարդանանց» դրվագներին նվիրված՝ ժողովրդական նկարիչ Է.Իսաբեկյանի գրաֆիկական թերթերը- «Կանթեղ», գիտական հոդվածների ժողովածու, հ.2, 2003, էջ 176-182
 22. Իսաբեկյան Մ.Ա.-Կանացի կերպարները Է.Իսաբեկյանի ստեղծագործության մեջ-«Լրաբեր Հայաստանի ԳԱԱ հասարակական գիտությունների», հ.2, 2003, էջ 71-78
 23. Իսաբեկյան Մ. – Էդուարդ Իսաբեկյանի գեղանկարչության ժանրային և ձևա-ոճական առանձնահատկությունները (Ատենախոսություն) – Ե., 2003
 24. Ալբոմ -Էդվարդ Իսաբեկյան (Առաջաբանը՝ Մ.Միքայելյանի). հայ., ռուս., անգլ., 264 էջ, նկ – Ե., 2004
 25. Իսաբեկյան Մ. – Էդվարդ Իսաբեկյանի գեղանկարչության ձևաոճական առանձնահատկությունները, – «Տարեգիրք», Գիտական աշխատությունների ժողովածու (ԵԳՊԱ), Ե., 2004
 26. Ով ով է. Հայեր (Կենսագրական հանրագիտարան) – հ.1, Ե., 2005, էջ 462
 27. Սանթրյան Վ. – Անդրանիկ Մարգարյան.«Ինձ բացակա չդնեք» – Ե., 2008, էջ 16, 91
 28. Ալբոմ – Հայաստանի ազգային պատկերասրահ – Ե., 2008, էջ 4, 10, 15, 99 (նկ.)
 29. Աղասյան Ա., Հակոբյան Հ., Հասրաթյան Մ., Ղազարյան Վ. – Հայ արվեստի պատմություն – Ե., 2009, էջ 370, 371, 384, 387, 388, 397, 434, 435, 449, 450, 464, նկ.370, 384, 388, 436
 30. Աղասյան Ա. – Հայ կերպարվեստի զարգացման ուղիները 19-20-րդ դարերում – Ե., 2009, էջ 105, 119, 152, 154, 166, 168, 180
 31. Երևանի Գեղարվեստի պետական ակադեմիա – 65. հայ., անգլ., – Ե., 2010, էջ 5, 10, 11
 32. Ալբոմ – Հայաստանի կերպարվեստը. հայ., ռուս., – Մ., 2012, էջ 60 (նկ.)
 33. Էդուարդ Իսաբեկյան 100 (Առաջաբանը` Արարատ Աղասյան) հայ., անգլ.,  -Ե., 2014
 34. Թերլեմեզյանցիներ.Հուշագիրք-ալբոմ: Նվիրվում է Փ.Թերլեմեզյանի 150-ամյակին, հայ., ռուս., էջ 9, 12, 43 -Ե. 2014
 35. Սոցիալիստական ռեալիզմը և խորհրդահայ կերպարվեստը. Գեղանկար. Գրաֆիկա. Քանդակ. հայ., անգլ., – Ե., 2014, էջ 30, 32, 33, 420, նկ. էջ 172-176, 317
 36. Պատկերագիրք – Հայկական հուշարձանները կերպարվեստում. հայ., անգլ., – Ե, 2014, էջ 9, 169 (նկ.), 205 (նկ.)
 37. Ղազարյան Վ. – Էդուարդ Իսաբեկյանը քննադատության հայելում – Գեղարվեստի Ակադեմիայի տարեգիրք, Ե., 2-3/2014-2015
 38. Միրզախանյան Ռ. – Իմպրեսիոնիզմ.նկարիչ հայեր (մեկենասությամբ` Հրաչյա Պողոսյան)– Ե., 2016, էջ 19, 20նկ.232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240
 39. Քալոյան Ա. — Էդուարդ Իսաբեկյանի «Իգդիր» վեպը կարոտի գրականության ակունքներում — Գեղարվեստի Ակադեմիայի Տարեգիրք, Ե., թիվ 5, 2017