Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Մխիթար Սպարապետ

Աշուղի երգը, Սերո Խանզադյանի «Մխիթար Սպարապետ» պատմավեպի նկարազարդում. թուղթ, ջրաներկ, գուաշ, 43.5×32.5, Հայաստանի ազգային պատկերասրահ

Posted on Հկտ 8, 2014 in Մխիթար Սպարապետ

Read More

Տեր Ավետիս, Սերո Խանզադյանի «Մխիթար Սպարապետ» պատմավեպի նկարազարդում. 1953, թուղթ, ստվարաթուղթ, ջրաներկ, ածուխ, 44×32, Հայաստանի ազգային պատկերասրահ

Posted on Հկտ 8, 2014 in Մխիթար Սպարապետ

 

Read More

Սպարապետը և Սաթենիկը, Սերո Խանզադյանի «Մխիթար Սպարապետ» պատմավեպի նկարազարդում. 1963, ստվարաթուղթ, ջրաներկ, տուշ, 33.5×26/44×32, Հայաստանի ազգային պատկերասրահ

Posted on Հկտ 8, 2014 in Մխիթար Սպարապետ

Read More

Սերո Խանզադյանի «Մխիթար Սպարապետ» պատմավեպի նկարազարդում. 1963, թուղթ, ջրաներկ, տուշ, սպիտականերկ, 36.5×55.5/42.5×61, Հայաստանի ազգային պատկերասրահ

Posted on Հկտ 8, 2014 in Մխիթար Սպարապետ

 

Read More

Դավիթ Բեկը դարբնոցում, Սերո Խանզադյանի «Մխիթար Սպարապետ» պատմավեպի նկարազարդում. 1953, թուղթ, ստվարաթուղթ, ջրաներկ, ածուխ, 44×32, Հայաստանի ազգային պատկերասրահ

Posted on Հկտ 8, 2014 in Մխիթար Սպարապետ

 

Read More