Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Սասունցի Դավիթ

Հե՜յ, հե՜յ, Դավի՜թ, որտե՞ղ ես դու, հիշիր խաչը քո աջ բազկի, «Սասունցի Դավիթ» էպոսի նկարազարդում. ստվարաթուղթ, մատիտ, 43×30, ընտանիքի հավաքածու

Posted on Նյմ 2, 2014 in Սասունցի Դավիթ

   

Read More

Կենդանի եմ, մին էլ արի, «Սասունցի Դավիթ» էպոսի նկարազարդում. 1990, ստվարաթուղթ, ֆլոմաստեր, 34×29, ընտանիքի հավաքածու

Posted on Նյմ 2, 2014 in Սասունցի Դավիթ

     

Read More

Ի՜նչ եք առել նետ ու աղեղ, եկել, թափվել օտար դաշտեր, «Սասունցի Դավիթ» էպոսի նկարազարդում. ստվարաթուղթ, մատիտ, 30×42, ընտանիքի հավաքածու

Posted on Նյմ 2, 2014 in Սասունցի Դավիթ

         

Read More

«Սասունցի Դավիթ» էպոսի նկարազարդում. 1988, թուղթ, խառը տեխնիկա, 57×40

Posted on Հկտ 8, 2014 in Սասունցի Դավիթ

   

Read More

«Սասունցի Դավիթ» էպոսի նկարազարդում. 1988, թուղթ, խառը տեխնիկա, 57×40, ընտանիքի հավաքածու

Posted on Օգս 4, 2014 in Սասունցի Դավիթ

     

Read More

«Սասունցի Դավիթ» էպոսի նկարազարդում. 1988, թուղթ, խառը տեխնիկա, 57×40

Posted on Օգս 2, 2014 in Սասունցի Դավիթ

     

Read More