100-ամյա տարելից

Արփենիկ Նալբանդյան

Ցուցասրահի բացումը